dinsdag 17 oktober 2017

Prissentoatsie bundel Zolt en Stof

Over n poar week is t zover. De nije dichtbundel Zolt en Stof komt uut. De prissentoatsie van de bundel is op 3 november ien Cultureel Centrum te Zuudhörn om 20.00 uur.
De gedichten bennen ien t Westerkertiers schreven en goan over mins-wezen ienbed ien de tied, t laandschap, n rit met d'auto as pladdegrond veur t geheugen, verwachteng ien n oogwenk en verbeeldeng.
Tiedens de prissentoatsie zellen gedichten met muzikoale begeleideng veurdroagen worden.Are Meijer zel met de dichter ien gesprek goan. Slagwaarkgroep Procussion verzörgt de muziek onder leideng van dirigent Roelf Postma.
Belangstelleng om te kommen? Welkom. Groag even teveuren aanmelden: willem.tjebbe.oostenbrink@planet.nl.
Lokoatsie: Cultureel Centrum Zuidhorn (Jellemaweg 3, 9801 CG Zuudhorn, 5 minuten lopen vanòf t station).

zondag 15 oktober 2017

Wotterpiekje

Der bennen vier nije ansichtskoarten uutkommen: n òfbeeldeng met gedicht. 
Hieronder Wotterpiekje.
Foto en gedicht: Willem Tjebbe Oostenbrink
Gedichten verschienen binnenkort ien e nije bundel Zolt en Stof (Vliedorp Houwerziel 2017).

zaterdag 30 september 2017

Swaalfkes

Lest was k op de Goarkeuken. t Was aal begun september. Der warren doar nog zoveul swaalfkes, mien kop duzelde der van. Ien n kleine schuur zatten overaal nusten, links, rechts, op elk plaankje, ien elk hörntje leek n nust te zitten. Op e trap noar boven was et aal niet aans. Tegen de balken van t dak zaten op e zolder ok aalndorie nusten.
Foto: Swaalfkejong begun september. Willem Tjebbe Oostenbrink

De leste jongen zatten nog ien t nust, tegen uutvliegen an. t Stittje was nog an e korde kaant.


Mor wat zweefde doar nou ien e lucht? n Klamp hooi?

Foto: Swaalfkenust. Willem Tjebbe Oostenbrink.
Nee, t zweefde niet, t hong an elektrisch snoer boven op n stekker.
Foto: Swaalfkenust op n stekker. Willem Tjebbe Oostenbrink

Goeie baauwers bennen t wel. t Nust was leeg, mor n swaalfkepoar har der dizze zummer twee keer ien brud. Vogels bennen nou aal vot, dunkt me. t Wachten is op nije grasmoand aander joar. 

zondag 24 september 2017

Gedicht Samenhang op SLA|Avier

SLA|Avier heeft deze week een Nederlandstalig gedicht van mij geplaatst. 
SLA|Avier het dizze week n Nederlaandstoaleg gedicht van mij ploatst. 


Het gedicht heet Samenhang. De Groninger versie zal ook in de nieuwe uit te komen bundel Zolt en Stof verschijnen. 
t Gedicht hiet Soamenhang. De Grunneger versie zel ok ien e nije uut te kommen bundel Zolt en Stof verschienen.

Lees  SLA|Avier - Gedicht van de week 38 - Samenhang

donderdag 14 september 2017

Nije dichtbundel komt der aan

Dit noajoar komt mien nije dichtbundel uut.
Omslag is kloar. En zo zigt et der uut.


Zolt en Stof hiet de bundel.
Nou is t even òfwachten.dinsdag 5 september 2017

Expositie Swien op e ledder - Huusslachteng ien Nuus 9 september

Ankommende zotterdag ien t koader van Open Monumentendag is der n expositie over "Swien op e ledder" Huusslachteng ien t Rieuw te Nuus. 

De openeng mag ik doen. Doarnoa zellen de ambachteleke sloagers Douwe van der Voart en Dirk Boersemoa uutleggen hoe of dat aalmoal ien zien waark gijt. 
Meer ienfo: Expositie huusslachteng bij museum t Rieuw.

t Begunt om 13.30 uur, Olleweg (Oudeweg) 17a  te Nuus.

zondag 27 augustus 2017

Gedicht Mama op Meander


Der is n nij Nederlaandstoaleg gedicht te lezen op Meander Magazine.

Zie voor het gedicht de Meanderwebsite - Mama

Humor is een ingewikkeld iets in de literatuur en poëzie. Met ernst kunnen mensen beter uit de voeten.

De Nederlandse filosoof en publicist Cornelis Johannes Wijnaendts-Francken beweerde honderd jaar geleden al "De ernst moet zich hullen in een kleed van scherts en humor wil hij toegelaten worden in het gezelschapsleven." 

In dichterskringen is het vaak omgekeerd, en moet humor zich hullen in een degelijk pak van ernst wil het toegang krijgen tot de poëzie. 

Mogelijk komt dat omdat er gedacht wordt in termen van òf - òf in plaats van èn - èn. Feitelijk biedt èn - èn meer ruimte en, vooral, zo veel meer mogelijkheden.