zondag 13 augustus 2017

Voader en zeuns - gedicht ien t Westerkertiers en Ostfreesk

Gedicht Voader en zeuns ien t Westerkertiers. De vertoaleng ien t Ostfreesk is deur Carl-Heinz Dirks.


Voader en zeuns

Der was altied wark en t wark liep noeit vot.
As d'olle heer zo wol, dan deden wij zeuns dat
of sums zo, as et ons uutkwam. Wij hielden nkander
vast ien e holdgreep van goeie bedoelengen.
Met Kaïn krabden we ien e grond
….

Vaders un Söhnen

Daar was alltied Wark un dat Wark leep neet weg.
As de olle Heer so wull, denn deen wi Söhns dat
of smetts so, as et utkwamm. Wi hullen nanner
vast in en Hollgreep van gode Willens.
Mit Kaïn krabbden wi in de Grund,
….


zaterdag 29 juli 2017

Zummertied noa de langste dag


De langste dag is weer veurbij. Vekaansies ien t noorden bennen nog mor krekt begonnen, mor sums liekt haarfst aal te kommen. Luchten bennen graauw en lobbeg.

Je kennen t aal weer vernemmen en veuraal bij regenachteg weer: doagen worden aalsmor korter.
Regen arceert mien blik as k noar buten kiek. sMörgens kennen je wel n uur langer ien berre leggen en nog denken dat et gien acht uur is.
k Von n nust van n zangvogeltje met  n geelbruun eike, docht ik even. Mor t was n klein slakje ien n bruun huuske. Toen zag ik doarnoast n kepot, lichtblaauw eike met roodbrune vlekjes. n Verloaten kneunust ien juli. Misschien is et de melancholieke ienslag. As d'aanvreten bloaderen van bloemen ien e tuun.

zondag 16 juli 2017

Gedichten ien t Vries publiceerd

Yn fleanende faasje jakkere myn auto
de duvel siet my op ’e hakken

of yn my.
... 

Roazendsnel jakkerde mien auto
de duvel zat mij op e hielen

of ien mij.
...


Uut t gedicht Iezer (Vries: Izer) 

Dit veurjoar is t tweede nummer van Ensafh 2017 uutkommen. Ien dit Frysk literêr tydskrift stoan drie gedichten ien t Vries en ien t Westerkertiers.
Meer informoatsie over t tiedschrift op de webstek van Ensafh 2 -2017


maandag 10 juli 2017

Broers / Bröörs veurdracht ien t Westerkertiers en ien t Ostfreesk

Luuster noar de veurdracht van t gedicht Broers uut de cyclus  "Doar buten ien e wiede Wereld" ien t Westerkertiers en deur Carl-Heinz Dirks veurdroagen ien t Ostfreesk. 

Broers
Al harren we veul gemeen, we warren
niet altied eneg. We harren zwienen mor
hoeden ho mor. t Laand wer bewaarkt en
kultiveerd as t leven zulf, ok al rustte der
sums minder zegen as mis op e akker.
....

Bröörs

Harren wi ok vööl gemeen, wi wassen
neet alltied enig. Wi harren Swienen man
höödden hör nooit. 't Land wurr bewarkt un
kultiveert as 't Leven sülvst, ok al rüstte d'r
smetts minner Segen as Mess up de Acker.  
….

Das Gedicht Brüder in zwei Varianten von platt-Deutsch/Niederdeutsch, 1. Westerkwartierder Mundart (West-Groningen), und 2. Ostfriesisch.

The poem Brothers in two versions of Lower-Saxon: 1. Westerkwartiers (West-Groningen in the Netherlands) and Ostfriesian (Ostfriesland Germany).