maandag 19 maart 2018

Meertmoand Dialectmoand - Veurdracht ien de Pervincioale Stoaten

Òflopen woensdag 14 meert har k prissentoatsie ien de Pervincioale Stoaten.
Twee gedichten he'k veurdroagen: Over Laand en Licht en Exercities met n Mes. Beident uut de tweede dichtbundel Zolt en Stof.
t Gedicht Over Laand en Licht is hier noa te lezen.

donderdag 15 maart 2018

Westerkertierder gedichten ien de Pervincioale Stoaten


t Is Meertmoand Dialectmoand - ok veur de Pervincioale Stoaten. Woensdag vittien meert was et tied om gedichten veur te droagen ien de vergoadereng van de Pervincioale Stoaten.
Kommissoares van de keuneng René Paas bij de veurdracht Exercities met n mes. Foto: Tea Wieloch.t Gedicht Exercities met n Mes gijt over t mes dat an twee kanten snidt. De PS-leden kregen twee vroagen veurleid. Alle PS-leden bleken t mes te kennen, zowat gieneent het t ien huus.
zondag 11 maart 2018

Laandschapsscheuvelrieder

k Wiet et, ik wiet et. t Is nou veurjoar. Dat, wat zel dat nog met zukse winterbeelden?
Mor de Lauwers blift n mooi wotter, veur veul minsen onbekend. Scheuvelrieden op de Lauwers belukt ok niet elke vorstperiode. Doarveur is t Wetterskip ien Fryslan te weineg begoan met dizze mooie contreien en wordt t wotter te veul en te gaauw moalen. 
Mor verleden week met aal dat winterweer kon et toch even: op plakken kommen, doar je normoal niet kommen kennen.
De Lauwers richting Sarabos. Foto: Willem Tjebbe Oostenbrink

Vogels vliegen richteng Sarabos. Foto: Willem Tjebbe Oostenbrink
Piederzielsterdiep richteng Muntjeziel. Bij t huuske komt de Zuderriet op t diepke uut.
Voak worden bij scheulvelrieden de liefhebbers opdeeld ien kunsties en noatuuries. Mor as k zo onneer, dan zol men denken kennen, da'k goed scheuveln ken. Volgens mij is dat niet zo. Doarom he'k n poar minsen mor zeid dat k laandschapsscheuvelrieder ben.

Eenden, oalscholvers, wotterpiekjes, meerkoeten en nog wat torenkraaien.
Toen k weer thuus was, vernam ik da'k niet veur ale vogels op pad hoef. Ien eigen dörp bleek n vogelkonferentsie te wezen.

woensdag 7 maart 2018

Ommelaandse reis ien Westerkertierder poëzie - 17 meert ien Stad


Twee dichters prissenteren op 17 meert ien Stad t Westerkertier vol varioatsie en ien aal heur verscheidenheid. Verhoalen, poëzie en beelden passeren de revue. Ze stoan open veur vroagen en kommentoar uut t publiek. 
Beident kommen ze van oorsprong uut Gruupskerk en schrieven ze ien t Westerkertiers. Ien t blad Moi stijt interview met beide dichters: Moi - Blad van de Dag van de Grunneger Toal. Kiek mor even op bladzieden 6-7. 


Are Meijer (1958) gaf de bundels Lösloatn en Keern uut. Hij schrift proza, poëzie en liedteksten, en won ien 2016 de Freudenthalpries veur nije Nedersaksische literatuur.
Willem Tjebbe Oostenbrink (1963) gaf zien poëziedebuut Opdreugde troanen uut ien 2013. Verleden joar verscheen de tweede dichtbundel Zolt en Stof (Vliedorp Houwerzijl 2017). Hij ontvong de Duutse Borslapries (2014) en de Johann Friedrich Dirkspries (2017).
Wanneer: 17 meert 2018
De prissentoatsie wordt twee keer holden: 11.30 – 12.00 uur en 12.30 – 13.00 uur
Woar:  Adres: Cascadeplein 4 ien Stad (5 minuten loopòfstaand van station)
Cascadegebaauw ien Stad ien de Stilteruumte noast de Toalmaart
Toegang: vergees.

Meer ienformoatsie:
Over Are Meijer: De tekstdichter.