donderdag 4 januari 2018

Kiek ien de pot

Der is n nij bret met de tekst "Kiek ien e pot". Dat dut me deugd. Zo nou en dan loop k rondje Zuderweg. En zo trof k dit bret an bij haarfstdag. t Stijt niet ver vanòf Eemtil, doar woar de Zuderweg uutkomt op Hoendiep.
"Kiek ien de pot" was ien e volksmond de noam van de boerderij die doar stoan het. t Achterenne van e schuur en de hut stonden stief op t wotter. Minsen die per snik veurbij voeren of met peerd en woagen del kwammen, konden as deuren open stonden, zo ien e pot kieken.
Ien e joaren zeuventeg is boerenploats òfbroken. Een van de leste kiender die doar geboren is, kwam loater ien e buurt van Gruupskerk te wonen. Doar woonde er met zien gezin; zien vraauw har dezulfde achternoam.  Da's weer aander nijs as over Ed Sheeran, Bieber en Swift.

t Is ook t plak woar volgens overlevereng mien overgrootvoader met de snik uut Vrieslaand aankwam. Doar leide hij an om noar t Zuden te goan - de Zuderweg onder Zuudhörn. Met levende hoave en goed over t sintelpad dat de Zuderweg toen nog was, kwam hij as meier op de boereploats 'de Hoogte'. We hemmen t over t joar 1899. Warschienlek de meimoand, dat was de tied dat nije grond vannijs aan meijer verpacht wer.
Nou stoan der nog wat elderbomen en misschien n prumeboom.  

vrijdag 22 december 2017

Verschillen en overeenkomstenBegin december heb ik een les gegeven over creativiteit op de CBS Windroos te Zuidhorn. Kinderen van groep 7 maakten oefeningen met overeenkomsten en verschillen. Klassikaal en in groepjes konden ze zelf verschillen en overeenkomsten bedenken.
We begonnen met balsporten te vergelijken zoals voetbal, handbal, volleybal en tennis. Alle sporten gebruiken een bal en alle vier sporten bleken ook een net te gebruiken. Bij volleybal en tennis deelt het net het veld in tweeën. 
Het zijn teamsporten. Behalve tennis, daar speel je 1 tegen 1. Niet altijd, je hebt ook gemengd en dubbel. Maar als je gaat tennissen, speel je samen een partijtje tennis, je speelt dus met en ook tegen elkaar. 
Voetbal en handbal hebben een doel. Maar hebben niet alle sporten een doel? vraagt een andere leerling.  
Na de sporten hebben de leerlingen overeenkomsten gezocht tussen figuren, met verschillende blokjes, strepen en patronen. Toen kwamen allerlei voorwerpen, dieren en dingen aan bod, zoals een bij en een hamer. Wat is de overeenkomst? Ze kunnen je beiden zeer doen. Of een skilift en de maan. Ze hangen beide hoog in de lucht. En wat is de overeenkomst tussen een traan en een rivier?
Het was niet altijd gemakkelijk, maar wel heel leuk om te doen. 

zondag 3 december 2017

Gedicht Glas met muziek van Procussion

3 november was de prissentoatsie van de nije bundel Zolt en Stof. Der is n opnoame van t gedicht Glas. 
 
De veurdracht van t gedicht ging vergezeld met muziek van Slagwaarkgroep uut t Westerkertier Procussion onder begeleideng van dirigent Roelf Postma.

woensdag 22 november 2017

Sofia

ENGLISH  At the closing session of the conference "Eco-innovations for Economic Change & Shared Prosperity", held in Sofia 9-10 November 2017, participants could listen to the poem called Sofia. Twenty years ago i visited the Bulgarian capital Sofia. It was a beautiful day in the month of May with all those chestnust trees blooming. This is how the poems recollects the memories of those days. Things have changed a lot in Bulgaria during the last decades, some developments were rapidly, some changes came gradually, some others slowly. 

The poem Sofia was published in the Bulgarian poetry magazine NO POEZIA (2016) - at the website: Nopoezia. The poem was read in Bulgarian and in English during the conference of Bluelink Internet Networking Foundation. Thanks to Natalia Dimitrova. 
 


     
n Poar week leden, was ik noa vier joar, weer ien Sofia, hoofdstad van Bulgarije.Sofia het prachtege archelogische overbliefselen van veur t joar nul.t Was mooi weer en ik har n optreden bij Bluelink Information Management Network.
An t enne van de konferentsie "Eco-innovations for Economic Change & Shared Prosperity" ien Sofia 9-10 November, konnen de deelnemmers t gedicht Sofia heuren. Twinteg joar leden is t, da'k veur t eerst de Bulgoarse hoofdstad Sofia bezocht. t Was n mooie dag ien e meimoand, met aal die kestanjebomen ien bloei. Zo hoalt t gedicht die herinnerengen noar boven. Veul dingen bennen veraanderd ien Bulgaria tiedens de leste 20 joar. Summege dingen bennen haard veraanderd of stoadegaan, summege goan huul langzoam.  

t Gedicht Sofia dat publiceerd is in NO POEZIA t Bulgoarse tiedschrift veur poëzie, is veurdroagen tiedens de konferentsie. Hieronder de Grunneger versie.
 
donderdag 16 november 2017

Artikel over mien uutgeverij Vliedorp Houwerziel

Vandoag ston der n artikel ien t Dagblad van t Noorden over mien uutgever. 
Dick Ronner van uutgeverij Vliedorp Houwerziel.

zondag 5 november 2017

1ste exemploar bundel Zolt en Stof veur gedipputeerde Henk Staghouwer

Prissentoatsie van Zolt en Stof - eerste exemploar van e bundel overhandegd aan 
gedipputeerde Henk Staghouwer

Tiedens de prissentoatsie van e poëziebundel Zolt en Stof wer t eerste exemploar anboden aan gedipputeerde Henk Staghouwer. Woonachteg ien t Westerkertier en as veurzitter van de kommissie Gebiedsontwikkeling Zudelek Westerkwartier betrokken is bij t gebied. 
Staghouwer droeg uut de nije bundel et gedicht Over laand en licht veur ien Westerkertiers. Dit gedicht is ien 2015 op een plaquette ploatst an de Caspar de Roblesdiek ien de gemeente Grodegast. 
Met daank aan Joop van der Meer veur t beschikboar stellen van e fotoos. 
 
Gespreksleider Are Meijer leidt t publiek deur de oavend. 
Klaas Duursma uut de Wilp leest veur.
 
Doarnoa et optreden van dichter Melle Hijlkema uut Moarum.
Willem Tjebbe Oostenbrink droagt veur met muziek 
van Slagwaarkgroep Procussion met dirigent Roelf Postmoa.
  Zoveul minsen, en toch was et sums slim stil ien e zoal.
De dichter ien gesprek met gespreksleider Are Meijer.
  Gedipputeerde Henk Staghouwer krigt et eerste exemploar van Zolt en Stof overhandegd.
 
Westerkertierder poëzie met de zachte klaanken van marimba, xylofoon, 
vibrafoon, klokkenspel, buisklokken, pauken, accordeon 
en nog meer instrumenten van Procussion.
Procussion gijt lös met muziek van Sting Shape of my heart.
 
De signeersessie.
Reinder Willem Hiemstroa, de nestor van Westerkertierder poëzie, krigt n bundel met. Bestelling

De verzörgde uutgoave Zolt en Stof verscheen ien n editie bij Uitgeverij Vliedorp Houwerzijl. De bundel telt 60 gedichten, opdeeld ien zeuven òfdelengen Over Laand en Licht, Wotterpoëzie, Verwachteng ien Wenk en Bewegeng, Tussen Tied en Stroom, Lief, Nije Strofen uut olle Versen en Zolt en Stof. De uutgoave is verkriegboar bij boekhandels en uutgeverij Vliedorp (www.zolderman.nl/vliedorp) of via de dichter.
Daankwoord

Alle toeheurders, daank veur t bezoek en jim belaangstelleng. t Was n haartstikke mooie oavend. De publikoatsie van de bundel, de prissentoatsie, de activiteiten der om toe, dit ales zol niet meugelek west hemmen zunder steun van organisoatsies en vrijwilligers.

Aalmoal hartelek daank veur hulp en jim bijdroage!

Stichting Uit de Kunst Zuidhorn
Gebiedsfonds Westerkwartier

Prins Bernhard Cultuurfonds

Huis van de Groninger Cultuur

Stichting Plaatselijk Belang

J.B. Scholtenfonds